Эзерземе

laikraksts, avīze

Laikraksts iznāk no 1947. gada 1. decembra. Atmodas laikā ieguva jaunu nosaukumu "Ezerzeme" (kā latviešu, tā krievu valodā). Izdevums aptver Latgales pierobežas novadus – Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu. “Ezerzeme” operatīvi un profesionāli informē lasītājus par jaunumiem politikā, ekonomikā, sabiedriskajā dzīvē.

 

Ievietojot sludinājumu vai reklāmu krievu valodas izdevumā, tas tiek tulkots un publicēts arī latviešu valodas izdevumā, un otrādi. Gan latviešu, gan krievu valodā laikraksts iznāk ar vienādu saturu.

Laikraksta «Эзерземе» pakalpojumus var iegādāties par laikraksta noteiktajām cenām. Visas cenas norādītas ar PVN.

Master CardVISAMaestro

Laikraksta iznākšanas datumi

Jūlijā/Augustā/Septembrī

P

O

T

C

P

S

S

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

Sludinājumu un reklāmas pieņemšana beidzas iepriekšējā dienā plkst. 10:00

Sludinājuma cenas

Cena par vienu teksta simbolu

  Privātsludinājumi Komercsludinājumi
Pērk 0.081 0.127
Pārdod 0.081 0.127
Maina 0.081 0.127
Dažādi 0.081 0.127
Pakalpojumi - 0.127
Meklē darbu 0.023 0.069
Piedāvā darbu - 0.127
Izīrē 0.081 0.127
Vēlas īrēt 0.081 0.127
Iznomā - 0.127
Iepazīšanās 0.081 -
Dāvina 0.081 0.127
Atrasts/pazaudēts 0.058 0.081

Uzmanību!

Šajā laikrakstā sludinājuma tipu nosaka pēc sludinājuma satura.
Ja sniedzat pakalpojumus, pērkat vai pārdodat vairumā un tekstā nav norādīts preču skaits, Jūsu sludinājuma tips ir ‘Komercsludinājums’. Cenu starpības dēļ, nepareizi izvēlēts tips var aizkavēt Jūsu sludinājuma publicēšanu.

Minimālā maksa:

30 simbolu cena

 

Atkārtošanas atlaides sludinājumiem:

x2=(-10%), x4 un vairāk (-15%)

 

Papildiespējas:

 

Fotoattēla pievienošana: 4.60

 

 

Līdzjūtības, apsveikuma un pateicības cenas

Cena par vienu teksta simbolu vai vienu rindu

  Privātsludinājumi Komercsludinājumi
Līdzjūtība / 1 rinda 1.31 1.96
Apsveikums / 1 rinda 1.96 2.30
Pateicība / 1 simbols 0.08 0.13

 

Reklāmas cenas

Reklāmas laukuma cena par vienu cm2

  Melnbalta reklāma Krāsaina
Pirmā lapa 1.44 -
Iekšlapa 1.20 -
Pēdējā lapa 1.20 -

Atkārtošanas atlaides reklāmām:

x2=(-10%), x4 un vairāk (-15%)

 

Sleju platumi:

1 sleja - 4.7 cm
2 slejas - 9.7 cm
3 slejas - 14.8 cm
4 slejas - 20 cm
5 slejas - 25 cm
slejas

Maksimālais augstums: Pirmajā lapā 33 cm, Iekšlapā 38 cm, Pēdējā lapā 34 cm

 

Reklāmas faila formāts: JPG, PNG, PDF, TIF
Krāsas: Krāsainai reklāmai CMYK

 

Visas cenas norādītas EUR ar PVN

 

Laikraksts Эзерземе Latvijas karte
Laikraksta paraugs (A3)
Laikraksts Эзерземе PDF paraugs

Drukātā versija iznāk latviešu un krievu valodā

Piektdienās - 3000 eksemplāros

Laikraksta izplatīšana - pa pastu, kioskos, lielveikalos un citās tirdzniecības vietās

Laikraksta kontaktinformācija:

 

Laikraksta izdevējs: SIA «LER 8»

Redakcijas adrese: Lāčplēša iela 20, Krāslava, LV-5601

Tālrunis: 65681464 (reklāmas daļa)
Interneta adese: www.ezerzeme.lv