Preču un pakalpojumu iegādes noteikumi (distances līgums)

 

 

Pirkumu un maksājumu pieņemšana

 

- 307.lv portālā pasūtījumu pieņemšana notiek katru dienu 24h diennaktī.

- Pirkumu un maksājumu apstiprināšana notiek darba dienās no 09:00 līdz 16:00.

- Pakalpojumu apmaksas veids – priekšapmaksa.

 

Sludinājumu un reklāmas iesniegšana laikrakstos

 

- Pakalpojumu izpilde tiek uzsākta pēc maksājuma saņemšanas.

- Ja maksājums tiek saņemts vēlāk par pēdējo pasūtījuma pieņemšanas un izpildes laiku, tad pakalpojuma izpilde tiek pārcelta uz nākamo brīvo izpildes laiku.

- Ja iesūtītā un apmaksātā pirkuma izpilde tehnisku vai citu iemeslu dēļ nevar notikt, vai nav notikusi, pakalpojuma izpilde tiek pārcelta uz nākamo brīvo izpildes laiku.

- Ja iesūtītajā un apmaksātajā pasūtījumā tiek konstatēti noteikumu pārkāpumi, tad 307.lv ir tiesīgs apturēt pakalpojuma izpildi līdz apstākļu noskaidrošanai un to novēršanai.

- Ja radušās problēmas neizdodas novērst, tad 307.lv atgriež pirkuma vērību 100% apmērā.

- noteikumu pārkāpumu gadījumā, pēc valsts kontrolējošo iestāžu pieprasījuma, 307.lv ir tiesīgs nodot pircēja informāciju tās izmeklēšanai.

- Katram pirkumam laikrakstā 307.lv piemēro darījumu apkalpošanas komisijas maksu 0,95 € apmērā privātpersonām, un 1,10-1,45 € apmērā juridiskām personām.

 

Netiek pieņemti šādi sludinājumi un reklāma:


A. Kas ir pretrunā ar LR likumdošanu;

B. Kas ir cieņu aizskaroši, kā arī reliģiska un politiska satura;

C. Par narkotisko un psihotropo vielu, medikamentu, kontrabandas tirdzniecību;

D. Par sprāgstvielu, ieroču (t.sk. gāzes) tirdzniecību;

E. Nelikumīgas izcelsmes preču tirdzniecību;

F. Ja pievienotie fotoattēli neatbilst sludinājuma saturam;

G. Ja sludinājumā ir vispārīgs, nekonkrēts piedāvātā objekta, pakalpojuma vai darba sludinājuma  apraksts;

H. Par darbu videočatā;

I. Jebkāda rakstura seksa, intīmpakalpojumi;

J. Par vieglu peļņu Internetā, vai nekonkrētiem IT projektiem;

K. Par pelnīšanas iespējām Internetā ar e-pastu apstrādi, reģistrēšanos utt.;

L. Par parādu piedziņu;

M. Par zīlēšanu;

N. MLM, tīkla veida mārketinga un analoģiska satura sludinājumus;

O. Par preču izplatīšanu caur aģentu tīklu;

P. Par kosmētikas un medikamentu izplatīšanu.

 

Pircēja atbildība

 

- Veicot pasūtījumu, tā pircējs uzņemas pilnu materiālo un tiesisko atbildību par pasūtījumā pausto informāciju un tās patiesumu.

 

Naudas atgriešana

 

- 307.lv veic naudas atgriešanu gadījumos, kad šāda nepieciešamība ir pamatota un loģiska;

- Ja pircējs vēlas pārtraukt apmaksāta pirkuma izpildi un saņemt atpakaļ neizmantotā pirkuma daļu, tam jānosūta naudas atmaksas pieprasījums uz 307.lv informācijas e-pastu, norādot savu vārdu, pirkuma, vai rēķina numuru un naudas atgriešanas pieprasījuma mērķi.

- Neiztērētā pirkuma vērtība tiek atgriezta 100% apmērā.

 

Piekrišana noteikumiem

 

Iegādājoties un apmaksājot www.307.lv portāla pakalpojumus, Jūs automātiski piekrītat portāla noteikumiem un privātuma politikai. Noteikumus un privātuma politiku portāls var grozīt un papildināt bez brīdinājuma, un tie stājas spēka to publicēšanas brīdī.