Reklāmas platums
Cenas aprēķins vienai publicēšanas reizei (bez atlaides)